Workflow (1. část)

26.11.2023

Ve zkratce řečeno jde o stav, kdy se věci daří, kdy jde práce od ruky a jakoby sama. Dobrá workflow je něco, co všichni chceme, bohužel je to až cílová destinace o jejíž dosažení se musí vytrvale usilovat.


Workflow vyžaduje ovládnutí teorie a praxe. Moudří vědí, že jedno bez druhého nefunguje a snaha tuto pravdu přechytračit jen prodlužuje cestu k cíli. Teorie je znalost čili Know-how. Sem patří veškeré vědomosti o celém audio řetězci počínaje záznamem a zpracováním zvukových vln, hardwarovým a softwarovým vybavením až po úskalí reprodukce. Praxe pak představuje systém a rutinu. Jedná se o dovednost aplikovat získané znalosti. Být postaven před problém a ten podle určitého protokolu vyřešit. Netřeba snad dodávat, že teoretických vědomostí i praktické rutiny dávkujeme v relativní míře tak, aby se člověk vyhnul omezenému vidění světa (tzv. fachidiocii) a zůstal dostatek prostoru pro kreativitu.


Protože na cestě k dokonalosti se všichni setkáváme s podobnými výzvami a překážkami, pokusím se vytipovat pár stěžejních bodů, ve kterých je dobré mít jasno. Inspirace nebo kopírování návyků druhých jsou zde do jisté míry nutností. Zkoušení nových postupů a nástrojů může být obohacující, ověřujeme tím funkčnost vlastních metod. Rozhodující však je naladit se na své potřeby a umět vyhodnotit, co pomáhá procesy urychlit a co naopak hladkému průběhu brání. Cesta workflow vede k jedinému cíli – být rychlý a účinný. Tehdy se otevírá prostor k větší osobní invenci (třeba i za hranice zadání). Vrcholným stavem pak je dosažení originality (vaše spoluúčast na díle mu dodává specifický charakter, neviditelný podpis). Sečteno a podtrženo, mít dobrou workflow – být v zóně, chcete-li – , znamená vědět a nerušeně se koncentrovat na práci.

Digital Audio Workstation (DAW)
Vyjdeme-li z premisy, že velcí hráči na trhu vytvářejí víceméně rovnocenné produkty, co do základní vybavenosti a funkčnosti, je prakticky vzato jedno, který software zvolíme. Pokud začínáte, dejte na doporučení od kolegy nebo vsaďte na osvědčenou značku a vyzkoušejte trial verzi. Zvolte podle toho, co se vám líbí a co je pro vaše potřeby přehledně a logicky uspořádáno. Pokud už jste na nějaké prostředí zvyklí a nijak zásadně vás neomezuje, považuji za lepší strategii software co nejlépe ovládnout a vytěžit jeho možnosti do maxima, než se pracně přeučovat.

VST Pluginy
Všechny seriózní DAW bývají i v základní verzi slušně/dostatečně vybavené ke komplexní práci se zvukem. Přesto všichni chceme další nástroje třetích stran, které slibují lepší kvalitu výstupu. Do startu je základní výbava plně postačující. Pokročilým další pluginy umožňují větší flexibilitu v manipulaci se zvukem, zejména pokud jde o dodání specifického charakteru a provádění odbornějších zásahů. Dnešní dostupnost pluginů je jako splněný sen. Noční můrou se stává, necháme-li se zahlcující nabídkou produktů příliš zkonzumovat. K mání je bohatá paleta kvalitních free pluginů, zkušební (časově omezené) trial verze, ale i zvýhodněné EDU verze placených produktů. Vyzkoušením ověřte funkčnost rozhranní a jeho integraci do svého pracovního postupu. Tak např. mám a používám nástroj Tonal Balance Control 2 (iZotope), ale mnohem radši pracuji s Reference 2 (Mastering The Mix), protože mi tak nějak lépe sedí a navíc dává více zpětné vazby. Další nástrahu představují propracované systémy jako Virtual Mix Rack (Slate Digital) nebo Neutron a Ozone (iZotope), které jsou postaveny na principu uzavřeného systému nativních nástrojů. Jmenované systémy je samozřejmě možné vzájemně kombinovat, ale je na místě vyhodnotit případné přínosy a ztráty.

Ve druhé části článku se zaměříme na další související aspekty.

Foto © Kelly Sikkema 2022

HTML Comment Box is loading comments...