Otázky a odpovědi

ISRC kód?

Registraci mezinárodního kódu zvukového záznamu u spol. Intergram, z.s. nezajišťuji.

Kompletní postprodukce?

Společné zpracování mixu i masteringu je možné, ale upřednostňuji odbavení pouze jednoho z procesů.

Komu jsou služby určeny?

Smyslem mé činnosti není konkurence profesionálním studiím. Poskytuji dostupnou alternativu zejména pro umělce a kapely z nezávislé scény, kterým nabízím své znalosti a zkušenosti v oboru.

Nahrávání ve studiu?

Hudební produkcí ve smyslu pořízení záznamu a kreativního vedení při nahrávání se v současné době nezabývám. Studio je vybaveno k poskytování postprodukčních služeb v on-line prostředí.

Parametry audio stop?

Ideální vzorkovací frekvence a bitová hloubka stop je 44.1 kHz a 16-bit (případně 48 kHz a 24-bit). Pro všechny stopy mějte jednotné parametry. Stopy nesmí obsahovat dithering a limitaci. Zachovejte dostatečný headroom. Držte rozumné množství stop na skladbu (max. 24 stop).

Platba?

Platba probíhá převodem na účet v bance nebo u služby PayPal. První polovina ceny se hradí předem jako nevratná záloha. Druhá polovina ceny bude uhrazena před odesláním schválené verze projektu.

Poptávka?

V poptávce uveďte své jméno a příjmení, kontaktní údaje (e-mail, telefon) a informace o nahrávce. Potřebuji znát název interpreta a alba, žánr, seznam skladeb a celkovou stopáž. Bude se hodit i ukázka záznamu a určení referenční skladby. Připojte informace o formátu audio stop a své požadavky ke zpracování včetně termínu. Pro kontext uveďte, zda se jedná o nahrávku ze zkušebny či studia. Můžete přidat i další podrobnosti o tom, jak se nahrávalo.

Předání audio stop?

Výměna dat se řeší skrze vhodné cloudové úložiště. Prosím, abyste sdíleli pouze finální a přehledně uspořádané stopy určené ke zpracování.

Referenční skladba?

Jedná se o skladbu jiného interpreta, žánrově příbuznou vaší vlastní tvorbě, k jejímuž zvuku se chcete přiblížit. Při míchání slouží jako předloha ke směřování charakteru zvuku vaší nahrávky.

Revize?

Cena zakázky automaticky obsahuje až 3 revize.

Termíny?

V současné době studio funguje na bázi vedlejší činnosti při hlavním zaměstnání, proto není v mých možnostech vyhovět urgetním termínům. U zakázky běžného rozsahu se doba zpracování pohybuje mezi 1 až 2 týdny. Upřesním v závislosti na aktuálním vytížení a posouzení náročnosti zpracování.