Saturace

30.06.2023

Saturace je proces, který hudbě dodává chtěné zkreslení zvuku. V dnešní době digitální sterility je takovéto analogové zašpinění žádané.


...

Foto © Marlon 2021

HTML Comment Box is loading comments...