Referenční skladba

10.04.2024

Ve zkratce řečeno se jedná o skladbu jiného interpreta příbuznou vaší vlastní tvorbě. Při mixu a masteringu slouží zvukaři jako vodítko při dotvářění charakteru zvuku.


Smyslem referenční skladby je mít při míchání nebo masteringu určitý předobraz, kterému se po zvukové stránce chceme přiblížit. Reference je přímá linka k usnadnění práce z hlediska správného vyvážení skladby. Poslech reference slouží také jako kalibrace unavených uší přesycených zvukem dokola přehrávaného projektu. Rozdíly v poměrech basů, středů, výšek a hlasitostí díky referenci doslova vystupují do popředí. Díky kontrastu při přepínání mezi nestejnými zvukovými profily snadněji odhalíme problematické prvky. Klíčem k úspěchu je nejen volba vhodné reference, ale především vyvážení hlasitosti mezi referencí a projektem. Bez této úpravy bychom porovnávali hlasitost, nikoli charakter zvuku.


Způsob analýzy referenční skladby provádíme podle povahy práce. Při míchání se detailněji soustředíme na poměry hlasitostí a barvu zvuku jednotlivých nástrojů. Během masteringu sledujeme spíše globální poměry tonální rovnováhy, dynamiky a šířky sterea. Obecně vzato neusilujeme o kopírování v poměru 1:1. Úplné převzetí ekvalizační křivky reference sice umožňuje např. modul Match EQ (iZotope Ozone nebo RX), ale vždy je potřeba vzít v úvahu charakter dané skladby a zhodnotit, jak moc je naprostá shoda funkční. Odchylky křivky o 3 až 5 dB v jednotlivých frekvenčních pásmech jsou obvykle naprosto v pořádku. Vizuální pomůcky celý úkol výrazně usnadňují a stačí si jen vybrat svou oblíbenou: iZotope Tonal Balance Control & Audiolens, MTM Reference, ADPTR Audio Metric AB a další.

Konvenční metoda

Běžné uvažování nad referenční skladbou vychází z principu, že chceme srovnávat podobné s podobným. V takovém případě hledáme shodu v žánru, tempu a instrumentaci, přičemž se snažíme co nejvíce přiblížit kladům předlohy. Výsledek musí být realistický a v souladu s dobrým vkusem (např. nebudu už přidávat více basů, abych se vyrovnal referenci, když to mé skladbě nesluší nebo tím dokonce vytvářím problémy v mixu).

Nekonvenční metoda
Jiný přístup k výběru reference je méně analytický a stojí více na pocitech. Nehledáme shodu v žánru, tempu ani instrumentaci, soustředíme se na celkový feeling/groove. Takovéto vcítění se do nálady skladby zní trochu ezo, ale může to fungovat.

Pokud jde o volbu referenční skladby, měla by splňovat dva parametry: a) kvalitní produkce, b) kvalitní zdroj. Kvalitní produkcí se rozumí čerpat z věhlasných nahrávek, kde lze předpokládat profesionální zpracování mixu i masteringu. Z hlediska zdroje je vhodné obstarat si skladbu ve vyšším rozlišení než je mp3 s oříznutým zvukem (tj. nekompletní informací o frekvenčním spektru). Na druhou stranu, máte-li cvičené ucho a nejste vědecký typ, může postačit i srovnávací poslech na Spotify (, ale nedoporučuji).

Jednotlivé metody nemá velký smysl rozebírat na atomy – co dobře pasuje do vašeho pracovního procesu, to pravděpodobně pomáhá. Referenční poslech je plnohodnotný pracovní nástroj nehledě na preferovanou metodu, protože v konečném důsledku se hodnotí výsledek, nikoli způsob jeho dosažení.

Foto © Sam Moghadam Khamseh 2020

Comment Box is loading comments...