Limitace naživo

06.07.2023

Slyšet, co se děje uvnitř limiteru je nejen snadné, ale i přínosné a navíc k tomu není potřeba žádný další speciální plugin.


Co dělá limiter je nejspíš jasné, zesílí signál na požadovanou úroveň, skladba je hlasitější a lidskému uchu zní lépe. Procesy probíhající pod kapotou limiteru fungují na bázi komprese s vysokým kompresním poměrem a i zde platí všeobecný princip – něco za něco. Vyšší hlasitost vybírá svou daň formou určitých vad na kráse v podobě zkreslení signálu způsobeného kompresí. Špičky se tlakem komprese deformují dovnitř signálu a z jeho těla vystupují na povrch dříve utlumené detaily. Vzniklé artefakty se stávají součástí hudby, kterou zpravidla pomáhají tvarovat do přirozeně znějící podoby, pokud to ovšem nepřeženeme. Vtip spočívá v tom, poslechnout si míru limitace izolovaně a získat představu, jak moc se tlačí na pilu.

Postup je prostý. Importujte stopu. Duplikujte stopu. U duplikátu otočte polaritu fáze, zapojte a nastavte limiter tak, aby více či méně ovlivňoval procházející signál. Stejné části signálu v protifázi se odečtou a výstupní sběrnicí proteče jen rozdíl z obou signálů, který je tvořen prací limiteru.

Z takového poslechu se dá usuzovat, jak tvrdě limiter pracuje. Pro zachování vyšší transparentnosti zvuku je pak možné experimentovat s lepším dynamickým vyrovnáním, aby nebyl limiter krmen nevhodně dynamickým signálem, který následně zkresluje. Lze poupravit i nastavení ostatních parametrů limiteru a sledovat, jakým způsobem se charakter zvuku mění.

Foto © Simon Lee 2021

Comment Form is loading comments...