Jak připravit zadání

24.08.2022

Možná by vás zajímalo, na co je dobré myslet před odesláním zadání pro mixování nebo mastering. V článku se zaměřím na základní pravidla a popíši specifika obou procesů. Text je určen především začínajícím hudebníkům, kteří se v tématu ještě příliš neorientují.


Při mixování pracujeme s jednotlivými stopami nástrojů, zpěvů či ruchů v jejich základní podobě po náběru bez dodatečného efektování. Hlavní kreativní práce se zvukem by měla být odvedena v produkční fázi, pomocí hudebních nástrojů a nástrojových efektů, tedy během nahrávání. Při následném mixování pouze vyvažujeme a zvýrazňujeme charakter zvuku. Technik pořizující záznam by měl dbát na dobrou kvalitu zvuku z hlediska úrovně hlasitosti, fáze, vhodnosti monofonního nebo stereofonního náběru, (ne)přítomnosti rušivých zvuků (šum, brum, zpětná vazba, přeslechy) a tak dále. V mixu sice je možné ledasco opravit, nekvalitní náběr ale komplikuje práci, ohrožuje dobrý výsledek a v krajním případě může i znemožňovat odbavení zakázky. Je dobré myslet na přehlednost a organizovat stopy jednoznačným názvem, rozumným způsobem omezit jejich množství a v ideálním případě mít sjednocenou vzorkovací frekvenci a bitovou hloubku všech stop. Efekty roztmívání (Fade In na začátku skladby) a stmívání (Fade Out na konci skladby) je výhodnější řešit až při masteringu. Identifikace začátku stopy v konkrétním čase se řeší exportem od nuly v duchu níže uvedeného snímku obrazovky. Dobrému vykreslení dozvukových efektů prospěje dostatečná rezerva na konci záznamu.

Mastering řeší hotový mix exportovaný do jedné nebo více efektovaných stop (tzv. Stem-mastering). Výhodou Stem-masteringu je možnost provádět přesněji cílené zásahy v konkrétní sekci skladby. Tu je možné rozdělit např. na 4 stopy obsahující: bicí, kytary, basu a zpěvy. Při dělení na stopy platí výše uvedená zásada exportu od nuly. Velmi zjednodušeně řečeno je úkolem masteringu zesílení signálu, proto by skladba po mixáži měla mít hlasitost okolo -8 dBFS a dynamický rozsah zhruba ±12 dB (tyto hodnoty nechápejte jako dogma, jde o obecné doporučení). Dostatečný Headroom (t.j. prostor mezi 0 až -X dBFS) je základní předpoklad k úspěšnému zesílení signálu se zachováním potřebného dynamického rozsahu tak, aby nedošlo k deformaci přirozeného tónu nadměrnou kompresí.

Pro mixování i mastering platí, že pracujeme výhradně se zvukem uloženým v bezztrátovém souboru (typicky ve formátu WAV). Řešíte-li mix ve vlastní režii, doporučuji na hlavní procesování vytvořit a použít Submaster stopu a před exportem pro jistotu vypnout všechny měřicí pluginy v Master stopě.

Tolik mé hlavní postřehy na dnešní téma, které pochopitelně nelze vyčerpat několika odstavci, proto rád doplním informace k nejasnostem, které vás budou zajímat.

HTML Comment Box is loading comments...