Jak na sykavky

11.09.2022

Začněme tím, že některé vokály de-essing potřebují a jiné ne. Přítomnost rušivých frekvencí je zpravidla dobře slyšitelná, to je dobrá zpráva. Špatná zpráva je, že de-esser nebude fungovat stejně na různých vokálech. Takže co s tím a kudy na to?


De-essing je proces tlumení sykavých souhlásek (tzv. sibilant). Jedná se o ostré vysokofrekvenční zvuky vycházející ze souhlásek S, F, X, SH a CS. Ty se vyznačují výrazným trvalým šumem a v lidské řeči se vyskytují v pásmu od 4 kHz do 12 kHz. Potlačení těchto rušivých frekvencí je důležitou součástí procesu míchání hudby a vede ke zlepšení poslechového zážitku. Současně tím dochází ke stabilizaci dynamiky signálu, což je pozitivní efekt zejména pro gramodesky, kde neřízená dynamika není vítaná (může způsobit vyskočení jehly z drážky). Je třeba si uvědomit, že sykavky jsou charakteristika hlasu a v záznamu zůstanou. Úkolem de-essingu je jejich potlačení, nikoliv úplné odstranění. Metod řešení se nabízí několik.

De-esser je plugin přímo určený ke tlumení sykavek. Většina moderních de-esserů obsahuje presety s doporučeným nastavením pro specifické situace (mužský či ženský vokál). Je vhodné tyto parametry manuálně doladit ve vztahu k řešené situaci. Vnitřní procesy pluginu jsou založeny na kombinaci komprese a ekvalizace zvoleného frekvenčního pásma. Chceme-li předejít nechtěnému zkreslení vokálu a horší srozumitelnosti, měla by míra korekce být spíše decentní. V opačném případě vzniká nepřirozená (syntetická) barva zvuku. Nastavení parametru Treshold má generovat ztrátu v rozsahu zhruba od 0.5 dB do 2.0 dB. De-esser je výhodné zapojit až po kompresoru, který sibilanty zpravidla zvýrazňuje.

Alternativou k de-esseru je dynamická ekvalizace. Princip spočívá v detekci problematických pásem ve středech (±4.5 kHz) a výškách (±10 kHz). Dynamický uzel ve středech se funkcí Sidechain propojí se statickým uzlem o zisku 0 dB ve výškách a při detekci průchodu signálu prahovou hodnotou (Treshold) dojde k jeho potlačení. Pomoct může i dynamický širokopásmový Band Pass filtr.

Poslední metoda je ze staré školy a spočívá v manuální automatizaci hlasitosti problematických míst. Jedná se o efektivní a přesnou metodu. Pracnost a časová náročnost jsou relativní. S trochou cviku nemusí vyhledání a ztlumení všech pozic trvat věky.

Aby to nebylo tak jednoduché, nedá se říct, že jedna metoda je lepší než druhá. Účel světí prostředky a pokud úkol, běžně řešený metodou A, zpracujeme lépe metodou B, není důvod to neudělat. Vezměte do úvahy i fakt, že de-esser se nemusí napříč celou skladbou chovat konzistentně. V případě momentálního výkyvu barvy signálu je nutné příčinu vypátrat a odstranit nebo místo alespoň vhodně "zamaskovat" (např. automatizací). V rámci kreativity může být de-esser k užitku i při řešení problematického zvuku elektrických kytar nebo činelů.

Foto © Panos Sakalakis 2018

Widget is loading comments...