Časomíra v DAW

11.08.2023

Každý nahrávací software je vybaven nejrůznějšími měřiči, ale časomíru by leckdo nečekal. Pojďme si říct k čemu a pro koho může být užitečná.


Organizace času a produktivita jsou témata, které se nevyhnou ani uměleckým oborům. Na úrovni teorie nehledíme na zdroje a úsilí vynaložené k realizaci díla, čekáme na múzu a řídíme se intuicí. Nicméně v časech takřka neomezených možností a zahlcenosti vším je praxe taková, že čas je komodita, které nikdy není dost. Je proto k zamyšlení, jak s časem nakládat efektivně. Každý má své praktické vychytávky a já bych rád přispěl představením dvou pomocníků, kteří mohou do práce s Abletonem Live vnést nový prvek zlepšující workflow.

Jedná se o dva pluginy určené k měření času – Time Tracker a Pomodoro. Tyto doplňky sami o sobě nefungují jako kouzelná formule, co instantně zlepší vaše schopnosti. Jsou to pouhé nástroje dobrovolné sebekontroly. Pomáhají zajistit, že výsledky práce se dostavují bez zbytečného prodlení a v konečném důsledku se podílejí i na kvalitě díla.

Time Tracker jsou prachobyčejné stopky, ale ne každý nahrávací software je touto funkcí vybaven. Můžete je suplovat čímkoli jiným, co máte po ruce, každopádně kouzlo pluginu spočívá v jeho integraci v DAW. Takto lze měřit čas strávený nad projektem a monitorovat dobu od spuštění projektu s: a) otevřeným oknem DAW; b) otevřeným i minimalizovaným oknem DAW.

Pomodoro jde opačnou cestou a v podstatě se jedná o časovač. Tento nástroj je inspirován technikou organizace času (více zde), která zpracování úkolu segmentuje do kratších časových úseků (tradičně o délce 25 minut) věnovaných intenzivní práci a prokládá je pauzami na odpočinek. Smyslem techniky je režim nerušené a koncentrované práce s přestávkami na regeneraci. To ideálně souzní se zvukařskou profesí, kde nepřerušovaná práce bez odpočinku způsobuje únavu a otupení sluchu.

Time Tracker je spíše statistický nástroj, zatímco Pomodoro je více zaměřené na zvýšení produktivity. Statistika představuje cenný zdroj informací o tom, kolik času zpracování projektu nebo jeho části zabralo a jak se schopnost efektivní práce proměňuje v čase při porovnání statistik s dalšími projekty. Znalost času stráveného odbavením projektu je koneckonců i faktor cenotvorby. Zvýšení produktivity, založené na konceptu "hluboké práce", pomáhá koncentrovat energii do odbavení vytyčeného úkolu. Myslím, že v podmínkách hudební postprodukce může být obojí užitečné.

Widget is loading comments...